La Incubadora és una beca associada i impulsada des del Festival de creació contemporània PANORAMA.
La Incubadora vol ajudar a projectes creatius a esdevenir realitats, no només dotant-los d’un premi en diners sinó també acompanyant el projecte en totes les seves fases (producció, difusió...) i, sobretot, ajudant-lo, un cop acabat, a entrar en circuïts de difusió.

El jurat de La Incubadora 2008 ha estat format per
Josep Maria Torner i Malé, gestor cultural, director de la Casa de Cultura de Girona

Marc Olivé, gestor cultural expert en arts del moviment, programador del Mercat de les Flors de Barcelona

Marta Pol, crítica d’art, comissària independent experta en performance i art d’acció

I, reunits a Olot el dia 16 de maig del 2008, han decidit premiar un projecte del que n’han destacat el seu ajust als criteris de valoració que estableixen les bases, i en especial:

Per una proposta de treball sobre la relació de l’individu amb l’entorn vital,
Pel caràcter interdisciplinari, fent servir referents del món de la il·lustració per crear una peça de dansa en format audiovisual.
Per la seva contribució al camp de la videodansa dins el panorama artístic contemporani
han decidit per unanimitat atorgar un únic premi de 12.000 euros al projecte: Temporil Forte, de Verónica Cendoya.