panorama
de la creació artística contemporània

PNRM és un espai per a la creació contemporània que concentra esforços en els aspectes centrals de la producció i creació actual en l’àmbit de les arts escèniques visuals i sonores. posant especial èmfasi en la interdisciplinareïtat d’aquestes.

Què és panorama?

PROGRAMACIÓ GENERAL PNRM 04